Financiële administratie

Door maandelijks of kwartaalgewijs uw administratie te verwerken ontvangt u up-to-date informatie omtrent het exploitatie-verloop van uw onderneming. Daar kunt u de bedrijfsvoering op afstemmen.

Ons dienstenpakket bestaat o.a. uit :
– het verwerken van financiële administraties
– het opstellen van jaarrekeningen
– het verzorgen van aangiften omzetbelasting
– het opstellen van tussentijdse/periodieke rapportages
– het verzorgen van de volledige loonadministratie
– het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting
– het verzorgen van aangiften vennootschapsbelasting
– het opstellen van deponeringsstukken voor de Kamer van Koophandel
– advieswerkzaamheden
– het opstellen van prognoses
– online boekhouden
– oprichting stamrecht B.V. all in €. 1.925,– excl. BTW (inclusief notaris).

In overleg met u kunnen we op iedere gewenste locatie de administratie verwerken. De keuze van een administratiekantoor dat bij u past is meestal niet eenvoudig. Zaken als vertrouwen, integriteit en deskundigheid vormen belangrijke selectiecriteria. Bij administratiekantoor Woonink kunt u rekenen op medewerkers die betrokken zijn in hun werk en de cliënten waar ze voor werken. Zo heeft elke cliënt z’n eigen contactpersoon, welke bekend is met de situatie van de klant, waardoor deze snel verder geholpen kan worden met bijv. adviezen of antwoorden op gestelde vragen. Echter door ons kleine kantoor kan iedere medewerker u van dienst zijn. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van door ons aangeleverde cijfers en gegevens, zodat er een betrouwbaar beeld ontstaat omtrent de gang van zaken binnen uw bedrijf. En onze tarieven, die zijn vergeleken met onze collega’s alleszins redelijk te noemen

Administratiekantoor Woonink: betrouwbaar, betrokken, betaalbaar. Misschien ook iets voor u?